Är du eller tänker du bli småförtagare, vänd dig då med förtroende till
                    mig så skall jag hjälpa dig med bokföring, bokslut, deklarationer mm.
 

                                                             

                                                                           Lennart Selin
                                                             Auktoriserad redovisningskonsult
                                                                     Ledamot i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund

  Postadress Box 3012, 871 03  HÄRNÖSAND Telefon  0611-216 07
Besöksadress Krokvägen 3 A Fax 0611-269 82
E-post Lellesadmin@lelles.se Mobil 070-677 86 81