Den 12 mars 1984 föddes ett nytt företag i Härnösand. Det fick namnet Lelles Bokföring & Data. Fram till 2003 var företaget verksam endast under kvällar och helger, dvs. på fritiden.

Fr. o m. 1 januari 2004 sker verksamheten på heltid/dagtid. I samband med denna förändring döptes företaget om till Lelles Administrationsservice.

Bland företagets kunder finns mindre aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor.